Bliv medlem

Rådgivning

Professionel ekstern støtte og hjælp

Rådgivning

Professionel ekstern støtte og hjælp
   
Mor og far skal skilles
Henvender sig til børn mellem 8-14 år, hvis forældre skal skilles, er skilt eller en skilsmisse er undervejs.
Hjemmesiden giver børnene mulighed for at få svar på nogle af de mange spørgsmål, samt læse andre skilsmissebørns historie.

Hjemmesiden er et samarbejde mellem Statsforvaltningerne, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.
www.morogfarskalskilles.dk
   
Hvert 3. barn
Juridisk og psykologisk hjælp til barnet og dets forældre - med speciale i sager hos Statsforvaltningen.
www.h3b.dk
   
Mandecentret
Mandecentret hjælper mænd, der er i akut krise som følge af et brud i parforholdet og mænd i parforhold, der har brug for akut hjælp til at håndtere problemerne i forholdet.
www.mandecenteret.dk
   
Børns Voksenvenner
Børns Voksenvenner etablerer besøgsvenskaber mellem frivillige ressourcerige voksne og børn og unge, som har brug for mere voksenkontakt end den, de oplever i dagligdagen.
www.voksenvenner.dk
   
HOME-START - Støtte til familier med små børn
Formålet er at forebygge kriser og sammenbrud i småbørnsfamilier. Nye familie- og samfundsmønstre skaber behov i familierne for støtte og nye kontakter. Familier brydes op, generationerne bor langt fra hinanden, og boligområder visner rent socialt. En familieven kan give overskud, og bygge bro til nye netværk.
www.home-start.dk
   
Familieudvikling.dk
Kursus i fælles forældreansvar giver gode redskaber til forældre, der skal samarbejde om det at være forældre efter et måske vanskeligt brud.
www.familieudvikling.dk
   
Foreningen Far
Børn har ret til begge forældres kærlighed, omsorg og beskyttelse.
www.foreningenfar.dk
   
Mødrehjælpen
Når det er svært at være far, mor og børn. Mødrehjælpens telefonrådgivning er åben for børnefamilier og gravide. En socialrådgiver sidder klar til at svare på dine spørgsmål.
www.mhj1983.dk
   
Dialog mod vold - tilbud til voldelige mænd og deres familier
DMV har fokus på hele familien, men tager udgangspunkt i den voldelige mand og hans problemstillinger. Udgangspunktet er fokus på samtaletilbud til den voldelige mand.
www.dialogmodvold.dk
   
Livslinien forebygger selvmord
Telefonrådgivningen er til for mennesker, der tænker på selvmord - og mennesker, som på anden måde er berørt af selvmord. Rådgivningen er en mulighed for en anonym snak med en fagligt velfunderet rådgiver.
www.livslinien.dk
   
Depressionslinien
DepressionsLinien er et tilbud om at tale i telefon med en rådgiver fra DepressionsForeningen om depression.

Tilbuddet gælder alle; både deprimerede og pårørende til depressionsramte - uanset om man er medlem af DepressionsForeningen eller ej.
www.depressionsforeningen.dk
   
Savn.dk
Børn og pårørende til indsatte.
www.savn.dk
   
Offerrådgivningen
Lokale offerrådgivninger og akut krisetelefon (døgnåben). Rådgivningen yder ingen behandling, men udelukkende medmenneskelig kontakt og forståelse, samt råd og vejledning.

Rådgivningen er målrettet alle personer, samt eventuelt pårørende, som har været udsat for en forbrydelse eller ulykke.
www.offerraadgivning.dk
   
Anonyme alkoholikere i Danmark (Krise- og rådgivningslinie)
Telefonisk kontakt vedr. alkoholproblemer.
www.anonyme-alkoholikere.dk
   
Angstforeningens samtalelinie - Angsttelefonen
Hvis du har brug for personlige samtaler, vejledning mv., kan du komme i kontakt med en anden, som også har angsten inde på livet ved at ringe til Angstforeningens samtalelinje.
www.angstforeningen.dk
   
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
Hjælp til spiseforstyrrelser: anoreksi, bulimi, overspisning, ortoreksi og megareksi. Og selvskadere samt pårørende til begge grupper.
www.lmsnyt.dk
   
Støttecenter mod Incest i Danmark (Proff. rådgivningslinie)
Anonym telefonrådgivning der giver den misbrugte mulighed for at bevare en oplevelse af "beskyttethed", samtidig med at han/hun får mulighed for at dele sine oplevelser, følelser og tanker med et menneske med viden og erfaring inden for problemområdet.
www.incest.dk
   
Thora Center
Center for seksuelt misbrugte og andre i Danmark.
www.thoracenter.dk
   
Ung på linie
Telefonlinie om ungdomsspørgsmål af unge for unge, drevet af Ungdommens Røde Kors.
community.dr.dk
   
Børns Vilkår - Børnetelefonen
Hvis du har brug for at tale med en voksen.
www.bornenettet.dk
   
Linien Unge & Sorg
Anonym telefonrådgivning for unge med alvorligt syge eller døde forældre eller søskende.
www.ungeogsorg.dk
   
Vil:kan
Vil:kan tilbyder psykologisk rådgivning til børn og unge, hvis forældre eller søskende er ramt af livstruende sygdom eller dødsfald på grund af sygdom, ulykke eller selvmord. Børn under 10 år tilbydes også rådgivning.

Den psykologiske rådgivning tilrettelægges ud fra det enkelte barn eller den unges behov og kan foregå individuelt eller i grupper med andre børn eller unge, der er i samme situation.
www.egmontfonden.dk
   
Børns Vilkår - Forældretelefonen
ForældreTelefonen er et tilbud til alle voksne, som ønsker rådgivning om børn og unge - en mulighed for at få støtte i en måske vanskelig og ensom situation.

Alle voksne kan ringe på ForældreTelefonen. I kan være forældre, bedsteforældre, ven eller nabo - en voksen der er tæt på børn.
www.bornsvilkar.dk
   
Sind
Det er foreningens formål at være med til at skabe større forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende, samt at tage og støtte initiativer med henblik på trivsel, forebyggelse og helbredelse.
www.sind.dk
   
Sct. Nicolai Tjenesten (Kriselinie)
Åben for personlig eller telefonisk anonym samtale.
www.kirkenskorshaer.dk/aktiviteter/nictjnstbeskrivelse