Vilkår for brugen af singleplus.dk

Disse betingelser og vilkår udgør de rammer hvori brugen af singleplus.dk skal finde sted.

Gældende pr. 1.aug 2013

 

Om

Raket ApS stiller via hjemmesiden www.singleplus.dk en online service til rådighed der formidler kontakt imellem private mennesker, der har som fælles grundlag at være ansvarlige for et eller flere børn hvis forældre ikke bor på samme adresse.

Singleplus.dk tilbyder et univers hvor voksne i samspil og dialog med andre i samme livssituation kan skabe nye relationer til gavn for dem selv og deres børn.

Singleplus.dk har som formål at bringe mennesker med samme livsvilkår sammen. Tanken er, at det i det lange løb gavner børnene, at vi som voksne har overskud og gode sociale relationer. Uanset hvorfor man er alene med sine børn, kan man have behov for at genfinde eller genopfinde sig selv, og denne proces kan være svær og langvarig. Singleplus er blevet et sted, hvor man kan blive hjulpet på vej ganske enkelt ved at netværke med mange andre voksne, der kender til lige præcis den udfordring, det er at være alene med børn.

Singleplus.dk er et online-netværk, men skal også give brugerne lyst til at involvere sig selv og sine børn i den fysiske verden. Den overfladiske distance, som nettet kan give mellem mennesker, kan være en fordel, når den indledende kontakt skal etableres – men den har sine mangler, når der skal skabes dybere og mere varige relationer, og her giver flere af singleplus’ funktioner mulighed for at kombinere online-fællesskabet med aktiviteter i den fysiske verden.

Singleplus.dk er for voksne, der er alene med deres barn/børn – uanset hvorfor man er alene med barnet, og uanset hvordan samværsfordelingen med den anden forælder er.

Man er også velkommen hvis man er separeret og skal skilles, hvis man er bonusforælder i et forhold, er den ene part i en sammenbragt familie, fungerer som aflastning/værge/pleje, tidligere har været alene med børn, eller venter sit første barn som enlig.

Ligeledes er man velkommen selvom man har indledt et nyt forhold - omdrejningspunktet er, at man har børn med en person man ikke længere deler samliv/adresse med.

Singleplus.dk er netværk, der har vist sig at være meget stærkt med dybt engagerede brugere. Vi skaber rammerne og faciliterer kontakt, debat og samvær, men styrken er det indhold, brugerne selv genererer, både online og gennem aktiviteter i den fysiske verden. Dette indhold skaber relationer mellem mennesker, glæde for både voksne og børn og lidt efter lidt bedre tilværelser for de folk, der tager aktivt del i netværkets liv.

 

Medlemmer

Singleplus.dk er ikke ansvarlig for at kontrollere ægtheden af medlemmer, men tilstræber at sikre at servicen bruges af medlemmer der bidrager konstruktivt til netværket.

Singleplus.dk er ikke ansvarlig for de informationer der udveksles med andre singleplus.dk brugere. Singleplus.dk bruges på eget ansvar.

Singleplus.dk er ikke ansvarlig for andre medlemmers opførsel eller måde at kommunikere på. Sitet er for voksne mennesker, og det forventes at man opfører sig derefter og generelt som man ville gøre hvis man sad i stue sammen.

Du accepterer at misbrug af din konto som skyldes skødesløs omgang med loginoplysninger, eller tab/tyveri af en enhed med adgang til servicen ikke er singleplus.dk's ansvar. Singleplus.dk kan ved henvendelse hindre adgang til din konto.

 

Arrangementer

Arrangementer opslået af medlemmer har singleplus.dk intet ansvar for afvikles. Ej heller kan singleplus.dk holdes ansvarlig for de økonomiske forhold omkring arrangementer som de ikke har en part i.

 

Cookies

Singleplus.dk bruger session cookies (midlertidige) til at personificere din brug af sitet.

Singleplus.dk benytter analyseværktøjer der ved hjælp af cookies fortæller om brugernes adfærd på sitet. Denne form for cookies er ikke person-henførbare.

 

Tilgængelighed

Singleplus.dk kan ikke garantere for uafbrudt adgang til servicen, men vi gør alt for at sikre det.

Singleplus.dk forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser og vilkår til enhver tid. Ligeledes kan servicen til enhver tid ændres eller ophøre, dog med minimum 30 dages varsel.

 

Ophør af medlemskab

Dit medlemskab af singleplus.dk kan du til enhver tid ophæve uden opsigelse eller udgifter.

 

Ejer

Singleplus.dk drives og ejes af:
Singleplus ApS
Brolæggerstræde 14C
1211 København K
Cvr. 31894360